Ján Gyén
Ján Gyén
Čestný člen fotoklubu Hexagon. Od r. 1961 je hlavným organizátorom amatérskeho fotografického hnutia v Nových Zámkoch. Najskôr zakladá fotokrúžok pri Mestskej osvetovej besede, neskôr sa tento fotokrúžok mení na fotoklub a prechádza pod okresné osvetové stredisko. Dlhé roky pracoval ako metodik pre fotografiu v Okresnom osvetovom stredisku, potom na Krajskom osvetovom stredisku a napokon na Národnom osvetovom centre v Bratislave.
Štefan Pirohár
Súčastný predseda fotoklubu, stál pri zrode fotoklubu Hexagon aj Zväzu slovenských fotografov, je členom Slovenského strediska FIAP. Venuje sa krajine, portrétu, reportáži a fotografovaniu modeliek. Je hlavným organizátorom FK
Gabriel Polák
Člen fotoklubu od 1979. Venuje sa fotografii farebnej i čiernobielej, veľkosť záberu jeho tvorby a priamočiara jednoduchosť jeho prác nedovoľuje bližšie tematické zaradenie.
Ladislav Kristek
Člen fotoklubu od 1979, bývalý námorník. Venuje sa diapozitívu, farebnej fotografii a hlavne krajine.
Marian Garaj
Člen fotoklubu od 1995. Venuje sa reportážnej fotografii a dokumentu.
Luboš Klučka
Mladý architekt, venuje sa krajine, portrétu a architektúre, člen od roku 1998.
Marian Mandúch
Zameriava sa na krajinu slovenského vidieka vo farebnej fotografii.
Dalibor Kristek
Budúci študent animácie, zaoberá sa digitálnou fotografiou, animáciou a videom. Klubovej činnosti sa zúčastňuje od roku 2001.
Jozef Ivan
Fotografuje krajinky, portrety a podivné detaily pomocou vlastných techník. Vo fotoklube je od roku 2004.
Diana Végh
Fotí na klasiku a to hlavne krajinu. Náladu v klube zlepšuje od roku 2004.
Filip Francisci
Fotografuje krajinu, zátišia, ľudí­. V podstate všetko. Do klubu chodí takisto od konca roku 2004.
Peter Lakata
Fotografuje krajinu a architektúru, člen fotoklubu tiež od konca roku 2004.
Jozef Fazekas
Začiatočník, príležitostný fotograf.
Márius Sordel
Fotografii sa venuje od roku 2006. Fotografuje portrét, umelecký akt, športovú fotografiu, krajinu a príležitostne sa venuje aj leteckej fotografii.
Richard Komlósi
Fotografovaniu sa venuje od roku 2004. Používa digitálnu techniku. Fotografuje hlavne krajinu, hory, prírodu a niekedy aj makro. Členom klubu je od roku 2007.
Martin Uhrín
Prišiel do klubu v roku 2008. Má fotografické oko a zmysel pre detail. Fotografuje hlavne prírodu, ale nevyhýba sa ani urbanistickým motívom.
Sandra Spryňová
Sandra Spryňová
Fotografuje portréty, makrá a niekedy zvládne privstať si kvôli východu Slnka.
Ján Blaško
Ján Blaško

Venuje sa fotografovaniu aktov, reportážnej a športovej fotografii. Na aktivitách klubu sa zúčastňuje od roku 2010, členom je od roku 2011. Voľný čas mu momentálne zaberá jeho projekt: http://1photoeveryday.blogspot.fr/.

Milan Hanko
Milan Hanko
Fotografuje hlavne krajinu, hory, prírodu. Jeho záľubou je turistika, kde mu spoločnosť robí jeho digitálna zrkadlovka. Členom klubu je od roku 2008.

Naši bývalí členovia:
O.Berta, J.Búra, O.Czabanyová, Z.Cséryová, Z.Deutsch, K.Fazekaš†, J.Beťár, O.Habán, J.Hatala, J.Horváth, Š.Horváth, E.Hrušecký, F.Hrušovský, E.Laczkó, P.Michalička†, J.Macák, J.Matunák, D.Németh, L.Németh, E.Palacková, P.Petrovský, Š.Prónay, Š.Procháczka, M.Procháczková, P.Schulz st.†, P.Schulz ml.†, J.Slávik, M.Solčan, V.Sýkora†, E.Šaško, I.Šimon, T.Thor, P.Valach, M.Velecká, Z.Weigl†, M.Zachar, V.Zajaček, Š.Žáčik†, J.Druga, M.Trúchly, P.Kočí

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch