FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP
14.11.2021
Návštevy: 30

Keď v roku 1961 Ján Gyén v mestskej osvetovej besede dal dovedna partiu nadšencov, ktorej zavoňala vývojka, ustaľovač, či čerstvo otvorený balík fotopapiera v tmavej komore ... určite netušil, ako sa to všetko vyvinie.

Najprv fotokrúžok, potom fotoklub.

Zriaďovateľom bola najprv Mestská osvetová beseda, potom Dom kultúry ROH, ďalej Okresné osvetové stredisko (neskôr Regionálne osvetové stredisko), až napokon občianske združenie a nútené osamostatnenie.

Read More
27.10.2021
Návštevy: 44

Mesto Nové Zámky každý rok udeľuje ceny jednotlivcom a organizáciám, ktoré prispeli k rozvoju alebo dobrému menu mesta. Cena mesta PRO URBE za rok 2021 bola udelená aj fotoklubu HEXAGON pri príležitosti jeho 60. výročia vzniku. Návrh podalo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a bol schválený mestským zastupiťeľstvom.

Je to významné ocenenie činnosti fotoklubu.

Read More
16.10.2021
Návštevy: 17

07.03.2021
Návštevy: 109
   Vzhľadom na pretrvávajúcu koronavírusovú situáciu výstava ocenených fotografií Fotosalónu HEXAGON bola inštalovaná do výkladov Kina Mier a Mestského úradu v Nových Zámkoch. Výstavu oficiálne odštartovalo online predstavenie víťazných fotografií. 
  Výstava naozaj vynikajúcich umeleckých fotografií z celého sveta je organizovaná v rámci Mesta kultúry 2020 a s podporou Fondu na podporu umenia.
 
Read More