FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP

Fotografický salón HEXAGON

25.02.2021
Návštevy: 341

Novozámocký fotoklub Hexagon, člen ILFIAP, prvý krát usporiadal medzinárodný fotografický salón, ktorý bol otvorený pre amatérskych aj profesionálnych fotografov z celého sveta. Súťaž fotografií sa uskutočnila pod záštitou Medzinárodnej federácie fotografického umenia (FIAP) so sídlom v Paríži v rámci projektu MESTO KULTÚRY 2020 s podporou verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

 Autori z celého sveta mohli poslať svoje digitálne fotografie do 4 kategórií:

- Farebná fotografie, voľná téma
- Čiernobiela fotografia, voľná téma
- Príroda
- Cestovanie
 

Vybrať najlepšie fotografie nebude ľahkou úlohou, lebo do súťaže prišlo 3.043 fotografii od 249 autorov zo 48 krajín z celého sveta. Uvádzame krátku ukážku zastúpenia krajín a autorov:

Krajina Počet autorov Počet fotografií
Slovensko 53 517
India 34 427
Spojené kráľovstvo 26 308
Taliansko 16 208
Maďarsko 14 188
Česká republika 8 84

 

Porota bude hodnotiť fotografie bodovacím systémom, v zložení:

PhDr. Marián Pauer, ESFIAP (Slovensko), predseda poroty, popredný teoretik fotografie
Garik Avanesian, MFIAP (Česká republika) predseda ČFFU
Štefan Pirohár, MZSF (Slovensko) – člen poradného zboru NOC pre fotografiu a predseda fotoklubu Hexagon
 
Výsledky a ceny (ceľkom 66) budú vyhlásené cez web stránku fotoklubu dňa 27. februára 2021.