FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP

Cena mesta - PRO URBE 2021

27.10.2021
Návštevy: 71

Mesto Nové Zámky každý rok udeľuje ceny jednotlivcom a organizáciám, ktoré prispeli k rozvoju alebo dobrému menu mesta. Cena mesta PRO URBE za rok 2021 bola udelená aj fotoklubu HEXAGON pri príležitosti jeho 60. výročia vzniku. Návrh podalo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a bol schválený mestským zastupiťeľstvom.

Je to významné ocenenie činnosti fotoklubu.