FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP

Šesťdesiat rokov...

14.11.2021
Návštevy: 131

Keď v roku 1961 Ján Gyén v mestskej osvetovej besede dal dovedna partiu nadšencov, ktorej zavoňala vývojka, ustaľovač, či čerstvo otvorený balík fotopapiera v tmavej komore ... určite netušil, ako sa to všetko vyvinie.

Najprv fotokrúžok, potom fotoklub.

Zriaďovateľom bola najprv Mestská osvetová beseda, potom Dom kultúry ROH, ďalej Okresné osvetové stredisko (neskôr Regionálne osvetové stredisko), až napokon občianske združenie a nútené osamostatnenie.

Najprv nesmelé začiatky na okresných či krajských súťažiach, až po sebavedomé účinkovanie na celoštátnych, medzinárodných a zahraničných výstavách. V roku 1981 sme si zmenili názov na Hexagon, ktoré symbolizuje spätosť fotoklubu s mestom Nové Zámky, ktorého hradby  mali tvar šesťuholníka. V členskej základni sa vystriedalo množstvo nadšencov fotografie,  medzi ktorých patrili Zoltán Weigl,  úspešný kameraman československého filmu, Martina Procháczková, bola odbornou pracovníčkou Tatranskej galérie v Poprade, či Aneta Kianeková, ktorá sa uplatnila v jednej zo satelitných televízií v Londýne alebo Marian Garaj, pôsobiaci ako fotograf v prezidentskom paláci a dokumentuje pôsobenie už tretieho prezidenta. Dvaja naši členovia získali národný titul MZSF a dvaja medzinárodný titul AFIAP.

Na terajšej 26. klubovej výstave predstavujeme súčasnú tvorbu členov fotoklubu Hexagon. Okrem vlastných výstav a účastí na rôznych salónoch sa venujeme aj organizácii prezentácií našich členov, pozvaných autorov, či fotoklubov, ktorých sme usporiadali viac ako 40. Zorganizovali sme 11 celoštátnych súťaží a jednu medzinárodnú, pod patronátom FIAP.  22 rokov sme boli účastníkmi celoštátneho mapového okruhu fotoklubov Nekázanka, stáli sme pri zrode Petzvalovho mapového okruhu fotoklubov a sme nepretržite už 27 rokov jeho súčasťou. V budúcom roku budeme organizovať XV. bienále Slovensko moje a II. Medzinárodný salón. Okrem toho sa zaoberáme vydavateľskou činnosťou, ktorá zahŕňai už 24 publikácií.

Teší nás pozornosť verejnosti ale aj vedenia mesta Nové Zámky a Regionálneho osvetového strediska, vďaka ktorému náš fotoklub získal cenu PRO URBE. Ďakujeme za toto ocenenie, ktoré je odmenou za našu prácu a reprezentáciu mesta.

Vítame Vás na našej jubilejnej výstave.