FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP

Profil fotoklubu

in Profil
18.11.2019
posted by: Super User
Návštevy: 520

Začiatok fotografického hnutia sa stráca kdesi v hĺbke rokov. Pred vojnou tu síce pôsobil fotokrúžok, založený Slovenským zväzom lyžiarov a turistov, ale o skutočnej výtvarnej fotografii sa dá hovoriť až od roku 1961, kedy bol založený fotokrúžok, ktorý bol priamym predchodcom dnešného fotoklubu HEXAGON.

Keď v roku 1961 Ján Gyén na Mestskej osvetovej besede dal dovedna partiu nadšencov, ktorej zavoňala vývojka, ustalovač, či čerstvo otvorený balík fotopapiera v tmavej komore ..., pravdepodobne netušil, ako sa to všetko vyvinie. 

Zriaďovateľom bola najprv Mestská osvetová beseda, potom Dom kultúry ROH, Okresné osvetové stredisko až napokon občianske združenie a nútené osamostatnenie.

Najprv nesmelé začiatky na okresných, či krajských výstavách, až po sebavedomé účinkovanie na celoštátnych, medzinárodných, či zahraničných výstavách a salónoch.

V roku 1995 sme stáli pri zrode najvýznamnejšej súťaže fotoklubov Slovenska - Petzvalov mapový okruh fotoklubov. Pomáhame pri organizácii okresných a krajských fotografických súťaží. Náš fotoklub bol ocenený striebornou medailou Národného osvetového ústavu a nemalej pozornosti sa nám dostáva aj zo strany mesta Nové Zámky...

V roku 2005 zakladáme občianske združenie Fotoklub Hexagon. Prečo HEXAGON? Znak mesta tvorí šesťuholník starej pevnosti mesta a tak základ latinského slova "hexagonum", tvorí meno nášho fotoklubu.


Výstavy a ocenenia:
1994
- Š.Pirohár získal titul Majster zväzu slovenských fotografov MZSF
- AMFO - Š.Pirohár 1.cena za farbu, J.Macák 1.cena za Dia
- DOPRAVA - Š.Pirohár získal Cenu ZSF

1995
- 7.miesto v 1.ročníku PMOF
- AMFO - J.Druga,M.Garaj,J.Búra(2.miesto)
- 20.výstava ZSF - Š.Pirohár 2.miesto vo farbe
- STROM - vystavoval J.Macák
- autorské výstavy T.Thora,J.Macáka,J.Matunáka a D.Németha
- recipročná výstava s fotoklubom RKS Nitra

1996
- AMFO - T.Thor Čestné uznanie v ČB fotografii
-FOTOSALÓN Sliač - vystavoval J.Macák
- Š.Pirohár vystavoval vo Forchtensteine (Rakúsko)
- vyhodnotenie a výstava 2.ročníka PMOF - 2.miesto pre Hexagon a 1.miesto pre Š.Pirohára v kategóri jednotlivcov
-6.klubová výstava FK Hexagon (reprízovaná v Šuranoch, P.Bystrici, v Žiline, v Spišskej Belej a v Štúrove)

1997
- autorské výstavy D.Németha,T.Thora
- 1.miesto v 3.ročníku PMOF
- krajská výstava fotografií - ocenenia pre L.Kristeka,
- Š.Pirohára a T.Thóra
- Š.Pirohár v rámci výstavy vybraných autorov zo Slovenska vystavoval v Taliansku
- 22.výstava ZSF - Š.Pirohár,G.Polák,T.Thor(2.cena)
- 30.ročník FOTOFÓRUM - vystavovali Š.Pirohár a T.Thor
- 7.klubová výstava fotoklubu Hexagon

1998
- autorské výstavy M.Mandúcha,T.Thora a Š.Pirohára
- STROM - vystavovali L.Kristek a Š.Pirohár
- SLOVENSKO MOJE - G.Polák, T.Thor a Š.Pirohár(2.cena)
- AMFO - vystavovali Š.Pirohár a T.Thor
- výstava "Nová vlna" autorov M.Garaj,T.Thor,J.Búra a P.Harna
- výstava fotoklubu vo Fonyóde (Maďarsko)
- celoslovenská výstava fotografií ľudovej kultúry v Detve - L.Kristek,Š.Pirohár a Š.Prónay
- 23.výstava ZSF - Š.Pirohár, G.Polák, T.Thor
- 1.miesto vo 4.ročníku PMOF, J.Búra 1.cena v súťaži jednotlivcov
- FOTOFÓRUM - vystavovali G.Polák,T.Thor,Š.Pirohár(Cena FOTOFÓRA)
- DOPRAVA - vystavovali L.Kristek,Š.Pirohár,G.Polák(Cena ZSF)

 2002
- autorské výstavy usporiadali Druga, Harna, Kristek, Manduch, Pereszlényi, Pirohár,
- úspešne účinkujeme na krajskom kole AMFO a na celoštátnej súťaži Slovensko moje

2007

- XII. členská výstava
- autorské výstavy Druga, Ivan, Manduch, Pirohár
- Ivan získava ocenenie na medzinárodnej súťaži STROM (záštita FIAP) v Ružomberku,
 
2010
- zorganizovali sme IX. r. celoštátnej súťaže Slovensko moje,
 
2011
- II. parkfoto
- výstava nastupujúcej generácie autorov: Pavol Galis, Gažúr, Hanko, Komlósi, Spryňová, Uhrin,
- 3. miesto na PMOF v Považskej Bystrici,
- Členská výstava venovaná 50. výročiu fotoklubu,
 
2017
- 2. miesto v Petzvalovom mapovom okruhu fotoklubov,
 
2018
- XIII. bienále Slovensko moje,