FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP
05.08.2022
Návštevy: 586
 
Fotoklub Hexagon Nové Zámky, s podporou Mesta Nové Zámky, v spolupráci so SFF, člen FIAP a ZSF, 
 
vyhlasuje
 

 XV.  bienále celoštátnej súťaže fotografie

SLOVENSKO MOJE.

Čítaj ďalej
12.05.2022
Návštevy: 76

Fotoklub Hexagon a Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na stretnutie s významným fotografom, predsedom Českej federácie fotografického umenia a držiteľom najvyššieho fotografického ocenenia Master FIAP

Garikom Avanesianom

strenutie sa koná dňa 14.05.2022 od 10:00 v priestoroch ROS strediska, SNP 32, Nové Zámky.

14.11.2021
Návštevy: 184

Keď v roku 1961 Ján Gyén v mestskej osvetovej besede dal dovedna partiu nadšencov, ktorej zavoňala vývojka, ustaľovač, či čerstvo otvorený balík fotopapiera v tmavej komore ... určite netušil, ako sa to všetko vyvinie.

Najprv fotokrúžok, potom fotoklub.

Zriaďovateľom bola najprv Mestská osvetová beseda, potom Dom kultúry ROH, ďalej Okresné osvetové stredisko (neskôr Regionálne osvetové stredisko), až napokon občianske združenie a nútené osamostatnenie.

Read More
27.10.2021
Návštevy: 105

Mesto Nové Zámky každý rok udeľuje ceny jednotlivcom a organizáciám, ktoré prispeli k rozvoju alebo dobrému menu mesta. Cena mesta PRO URBE za rok 2021 bola udelená aj fotoklubu HEXAGON pri príležitosti jeho 60. výročia vzniku. Návrh podalo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a bol schválený mestským zastupiťeľstvom.

Je to významné ocenenie činnosti fotoklubu.

Read More