Prvý novozámocký Fotopark - reportáž

Na prelome júla a augusta mesto Nové Zámky každoročne pripravuje tradičný jarmok Porciunkula (www.novezamky.sk). Medzi jeho sprievodné akcie sme sa rozhodli zaradiť prvý ročník Novozámockého Fotoparku.

 

Záujemci mohli vystaviť svoje fotografie ľubovoľných žánrov (nepriečiace sa etike!) na sieťach inštalovaných v Bernolákovom parku v Nových Zámkoch. Odporúčaný formát bol 30x40cm. Vystavené fotografie hodnotili všetci návštevníci podujatia označenými štipcami a na záver aj kluby alebo skupiny autorov konečným preskupením získaných štipcov na najlepšiu fotografiu (tzv. "piešťanský" systém). Okrem takéhoto hodnotenia laickou verejnosťou, nezávisle od návštevníkov udelili osobitné ceny aj pozvaní renomovaní profesionálni fotografi. Vyhodnotenie víťazov laickej aj odbornej súťaže malo byť v podvečer a potom malé pohostenie (pečené prasiatko).

Tu je mapka s označeným miestom akcie (Bernolákovo námestie, Nové Zámky) a plagát pozývajúci na akciu.

 

Stručné zhodnotenie:

 

 

Podľa rozdaných štipcov sa Fotoparku zúčastnilo asi 2000 návštevníkov, svojich takmer 400 fotografií tu vystavilo 43 fotografov.

Vystavené fotografie hodnotili návštevníci podujatia označenými štipcami. Na záver si autori spočítali získané "body". Okrem takéhoto hodnotenia, osobitné ceny udelili aj pozvaní profesionálni fotografi: Rudolf Lendel, Wanda Polak a Boris Stojanov (IDIF Praha).

 

Ocenenia získali:

Mladý tvorca - Cena za účasť: Dárius Sordel (Nové Zámky)

Za udelené "štipce" od návštevníkov:

1. miesto: Márius Sordel (Nové Zámky)

2. miesto: Richard Komlósi (Nové Zámky)

3. miesto: Ing. Vladimír Chrenko (IRIS Trnava)

Ceny odbornej poroty:

Hlavná cena: Juraj Marec (IRIS Trnava)

Cena odbornej poroty: Blažej Vittek (IRIS Trnava)

Cena odbornej poroty: Radovan Mišík (Bratislava)

Cena odbornej poroty: Andrea Švecová (Hurbanovo, FK Helios)

 

V parku paralelne prebiehala aj súťaž vo varení guláša, ktorej sa zúčastnilo aj družstvo fotoklubu Hexagon. Hoci sme cenu nedostali, uvarili sme obed pre vystavujúcich fotografov a organizátorov Fotoparku.

Popoludní sa väčšina vystavujúcich zúčastnila krátkeho workshopu "Portrét v prirodzenom prostredí", ktorý viedol Boris Stojanov z IDIF Praha.

Vyhodnotenie súťaží a večera bola v záhradnej reštaurácii Chilli pub a trvala do neskorej noci. Hostia postupne odchádzali a pri odchode nešetrili chválou na vydarenú akciu.

Ďakujeme všetkým účastníkom, za to že priniesli svoje fotografie, mnohí pricestovali zo vzdialených miest a nezľakli sa ani rannej zamračenej oblohy. Bez nich by akcia nemala význam.

 

Za myšlienku a hlavnú ťarchu organizácie ďakujeme Máriusovi Sordelovi.

Za pomoc patrí vďaka všetkým členom HEXAGONu.

Špeciálna vďaka patrí sponzorom, ktorý podporili túto akciu a poskytli aj ceny víťazom.

 

 

 

Niekoľko fotografií z akcie:

 

Vstupná brána.

 

Face-painting

 

Zrkadielko, zrkadielko, radšej čuš...

 

Niečo pre deti: Atrakcie - Kováčservis.

 

Pohľad na časť siete.

 

Zážitky z 3D fotografií pri stánku firmy Zoner.

 

Vztýčenie "výsostných" znakov

 

Jeden z druhov ozvučenia areálu gulášovej súťaže a Fotoparku. 

 

Autorky guláša a ich pomocníci.

 

Primátor Nových Zámkov Gejza Pischinger (vpravo) diskutuje s vystavujúcimi.

 

Gulášový obed.

 

Príprava na workshop - líčenie modelky.

 

Workshop.

 

Márius počúva prednášku a oddychuje,

 

niektorí oddychovali tiež.

 

Workshop - príklad použitia zlatej odraznej plochy. No nie je zlatá?

 

 

Workshop.

 

Večera v Chilli pube.

 

 

Predseda fotoklubu Hexagon Štefan Pirohár oceňuje malého Dáriusa za účasť a tiež Juraja Marca Hlavnou cenou odbornej poroty.

 

Cenu "Skokan" roka získal od odbornej poroty Márius Sordel.

(Ten čo sa nepozerá na centrum diania a tým kazí záber je Štefan Prónay).

 

Slnko zapadalo, a zapadalo, až kým úplne nezapadlo...

 

Piešťanský fotoklub nás už pozýva na ďalší ročník svojho PARK FOTO pri Kursalóne (25.9.2010) a vyzýva aj na účasť v súťaži Fotokursalon (uzávierka 5.10.2010).

Plagáty držia (zľava): Marián Dubovský, Štefan Kučkovský a Boris Stojanov.

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch