Podporte nás 2% z daní!

Naše fotografie Vám odhaľujú nové obzory, ukazujú veci tak, ako ste ich ešte nevideli, približujú krajiny, ktoré ste ešte nenavštívili a vo svete ukazujú tvorivý potenciál nášho regiónu. Podporte nezávislých ľudí, ktorí rozvíjajú tieto pozitívne aktivity a chcú k nim prilákať aj ďalších nových ľudí. .............................. ....................................... ..................................................... V minulom roku sme usporiadali niekoľko výstav, fotopark, naši členovia nechýbali pri žiadnej dôležitej akcii v meste a okolí. Okrem výstav sa zúčastňujeme rôznych regionálnych, národných aj medzinárodných súťaží. Niektoré aktivity sú popísané aj na týchto stránkach. Náš klub má už viac než 50-ročnú históriu. Nedovoľte, aby sa táto dlhá história prerušila len preto, že nebudeme môcť zaplatiť bežné prevádzkové náklady... _______________________________________________________________________________ Údaje potrebné na poukázanie 2%: ________________________________________________________________________________ Obchodné meno (Názov): Fotoklub HEXAGON Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 37969005 Sídlo: 94064 Nové Zámky, Komárňanská ul. 10 _________________________________________________________________________________ Ako poukázať 2% Vašich daní pre naše občianske združenie: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ ________________________________________________________________________________ Termíny: ---------------------------------------------------------------------------------- 15.2.2014 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb _________________________________________________________________________________ 02.04.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). ________________________________________________________________________________ Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! _______________________________________________________________________________ 02.04.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane. ________________________________________________________________________________ Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! ________________________________________________________________________________ Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania. ________________________________________________________________________________ 30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch