Profil fotoklubu

Profil:
Začiatok fotografického hnutia sa stráca kdesi v hĺbke rokov. Pred vojnou tu síce pôsobil fotokrúžok, založený Slovenským zväzom lyžiarov a turistov, ale o skutočnej výtvarnej fotografii sa dá hovoriť až od roku 1961, kedy bol založený fotokrúžok pri Mestskej osvetovej besede. Bol priamym predchodcom dnešného fotoklubu HEXAGON.

Prečo HEXAGON? Znak mesta tvorí šesťuholník starej pevnosti mesta a tak základ latinského slova "hexagonum", tvorí meno nášho fotoklubu. Už takmer 40 rokov pôsobíme pod jedným zriaďovateľom. Za toto obdobie prišlo u neho niekoľkokrát k premenovaniu, v súčastnosti sa volá Regionálne osvetové stredisko, ktoré nám dopomohlo aj k vlastným priestorom. Ateliér slúži nielen potrebám členov fotoklubu, ale čas od času sa stáva miestom stretnutí s významnými osobnosťami fotografického života alebo zástupcami iných fotoklubov. V roku 1995 sme stáli pri zrode najvýznamnejšej súťaže fotoklubov Slovenska - Petzvalov mapový okruh fotoklubov. Pomáhame pri organizácii okresných a krajských fotografických súťaží. Náš fotoklub bol ocenený striebornou medailou Národného osvetového ústavu a nemalej pozornosti sa nám dostáva aj zo strany mesta Nové Zámky...

Výstavy a ocenenia:
1994
- Š.Pirohár získal titul Majster zväzu slovenských fotografov MZSF
- AMFO - Š.Pirohár 1.cena za farbu, J.Macák 1.cena za Dia
- DOPRAVA - Š.Pirohár získal Cenu ZSF

1995
- 7.miesto v 1.ročníku PMOF
- AMFO - J.Druga,M.Garaj,J.Búra(2.miesto)
- 20.výstava ZSF - Š.Pirohár 2.miesto vo farbe
- STROM - vystavoval J.Macák
- autorské výstavy T.Thora,J.Macáka,J.Matunáka a D.Németha
- recipročná výstava s fotoklubom RKS Nitra

1996
- AMFO - T.Thor Čestné uznanie v ČB fotografii
-FOTOSALÓN Sliač - vystavoval J.Macák
- Š.Pirohár vystavoval vo Forchtensteine (Rakúsko)
- vyhodnotenie a výstava 2.ročníka PMOF - 2.miesto pre Hexagon a 1.miesto pre Š.Pirohára v kategóri jednotlivcov
-6.klubová výstava FK Hexagon (reprízovaná v Šuranoch, P.Bystrici, v Žiline, v Spišskej Belej a v Štúrove)

1997
- autorské výstavy D.Németha,T.Thora
- 1.miesto v 3.ročníku PMOF
- krajská výstava fotografií - ocenenia pre L.Kristeka,
- Š.Pirohára a T.Thóra
- Š.Pirohár v rámci výstavy vybraných autorov zo Slovenska vystavoval v Taliansku
- 22.výstava ZSF - Š.Pirohár,G.Polák,T.Thor(2.cena)
- 30.ročník FOTOFÓRUM - vystavovali Š.Pirohár a T.Thor
- 7.klubová výstava fotoklubu Hexagon

1998
- autorské výstavy M.Mandúcha,T.Thora a Š.Pirohára
- STROM - vystavovali L.Kristek a Š.Pirohár
- SLOVENSKO MOJE - G.Polák, T.Thor a Š.Pirohár(2.cena)
- AMFO - vystavovali Š.Pirohár a T.Thor
- výstava "Nová vlna" autorov M.Garaj,T.Thor,J.Búra a P.Harna
- výstava fotoklubu vo Fonyóde (Maďarsko)
- celoslovenská výstava fotografií ľudovej kultúry v Detve - L.Kristek,Š.Pirohár a Š.Prónay
- 23.výstava ZSF - Š.Pirohár, G.Polák, T.Thor
- 1.miesto vo 4.ročníku PMOF, J.Búra 1.cena v súťaži jednotlivcov
- FOTOFÓRUM - vystavovali G.Polák,T.Thor,Š.Pirohár(Cena FOTOFÓRA)
- DOPRAVA - vystavovali L.Kristek,Š.Pirohár,G.Polák(Cena ZSF)


apríl 1998 - autorská výstava Š.Pirohára "Jazzfoto"


... a záber z vernisáže

jún 1998 - výstava "Nová vlna"


jeseň 1998 - repríza výstavy "Nová vlna" v Šahách

1999
- 6.miesto v 5.ročníku PMOF
- 8.klubová výstava fotoklubu Hexagon
- M.Garaj a Š.Pirohár vystavovali v Taliansku
- 24.výstava ZSF - vystavovali T.Thór,G.Polák a Š.Pirohár
- AMFO - Š.Pirohár 3.cena v ČB,G.Polák(Čestné uznanie v ČB)
- SLOVENSKO MOJE - vystavovali Š.Pirohár a G.Polák


1999 - ocenená mládež v súťaži "Kto čo vie

2000 - výstava MILLÉNIUM v CK Nábreži

2000
- repríza 8.klubovej výstavy v Košiciach
- autorská výstava Laca Kristeka v Nových Zámkoch
- SLOVENSKO MOJE- G.Polák (Cena za Krajinu z prostredia roviny)
- STROM (pod záštitou FIAP) - vystavoval G.Polák
- 25.výstava ZSF - vystavoval Pirohár
- FOTOFÓRUM (FIAP) - vystavovali G.Polák, Š.Pirohár a P.Harna
- DOPRAVA2000 (FIAP) - vystavovali G.Polák a T.Hloska
- 7.miesto v 6.ročníku PMOF

2001
- JazzFoto 2 - autorská výstava Štefana Pirohára, MZSF
- krajské kolo AMFO, P.Harna 1.cena vo farbe, P.Búra 2.cena v ČB
- P.Harna vystavoval v Podobrazy v Brne
- 12.miesto v 7.ročníku PMOF
- autorská výstava P.Harnu


2001 - autorská výstava P.Harnu ORINDŽ 2001

2001 - "Jazzfoto 2", autorská výstava Š.Pirohára

2002
- autorská výstava Árpáda Pereszlényiho v Želiezovciach
- autorská výstava Mariána Mandúcha v Lipovej a Komjaticiach
- SLOVENSKO MOJE - vystavoval Š.Pirohár, MZSF
- EXPO FOTO - vystavoval Ľuboš Kľučka
- fotografia "Babie leto" od G.Poláka v národnej kolekcii na výstave v Londýne
- 8.miesto v 8.ročníku PMOF
- AMFO v Snine - vystavovali A.Pereszlényi a M.Mandúch
- autorská výstava Štefana Pirohára v Nových Zámkoch

2003
- 9.klubová výstava v priestoroch ROS
- repríza Jubilejnej výstavy J.Drugu v DMS Komárno
- 12. miesto v 9.ročníku PMOF
- celoslovenské AMFO - vystavovali M.Manduch a G.Polák
- SKIPPER2003 - ocenený Š.Pirohár
- Digit AMFO v Galante - účasť D.Kristeka a P.Búru


december 2003 - Cena primátora Nových Zámkov za tvorbu a propagáciu mesta v oblasti fotografie
 

2004
- SLOVENSKO MOJE v Komárne - vystavoval Š. Pirohár
- krajské kolo AMFO A DIAFOTO - J.Druga 2.cena v čb fotografii, Š. Pirohár Čestné uznanie vo farebnej fot., - P.Búra Čestné uznanie v digitálnej fotografii
- 29. výstava ZSF v Ružomberku - vystavovali G.Polák, Š. Pirohár, M. Mandúch a J.Druga
- 13. miesto v 10. ročníku PMOF
- výstava "7 statočných" v Nových Zámkoch - vystavovali P.Harna, T.Hloska, M.Garaj, L.Klučka, A.Pereszlényi, P.Búra a D.Kristek.
- autorské výstavy M.Mandúcha v Šuranoch a v Muránskej Zdychave
- november - 10. výstava fotoklubu
- DOPRAVA 2004 - vystavoval P.Harna
- celoštátne AMFO a DIAFOTO - Čestné uznanie pre J.Drugu, vystavovali i P.Búra a Š. Pirohár

Fotopríloha


70-te roky - zátišie s terajším predsedom


rok 1976 - 1.klubová výstava FK Hexagon


september 1979 - pred vernisážou 18.ročníka československého mapového okruhu NEKÁZANKA v Komárne


október 1980 - inštalácia klubovej výstavy


80-te roky - vernisáž jednej z mnohých našich výstav


27.10.1987 - okresné kolo súťaže AMFO


2.pol. 80-tych rokov - na výlete nad mapou


2.pol. 80-tych rokov - na potulkách Banskou Štiavnicou


začiatok 90-tych rokov - Laco K. a jeho "múzy"


jún 1995 - exteriérové hodnotenie 1.ročníka PMOF


november 1996 - spoločná fotografia pre katalóg klubovej výstavy


január 1997 - hodnotenie 3.ročníka PMOF


jún 1997 - Národný park Slovenský raj, slovensko-japonská fotoexpedícia


jeseň 1997 - bez slov


november 1999 - vznik webu Hexagon

80-te roky - fotograf Gabo P.
... v starom fotoklube na streche 13 posch. paneláku


oslavy 1.mája 1988 - paparazzi Štefan S.


fotograf Laco K.


5.10.1994 - ocenenie v súťaži DOPRAVA 1994


apríl 1996 - inštalácia vernisáže 6.klubovej výstavy


chalúpka v obci Stratená v Národnom parku Slovenský raj - v minulosti prechodný domov mnohých fotoexpedícií členov klubu Hexagon


27.9.1997 - stavebné úpravy terajšej budovy fotoklubu


11.10.1998 - vyhodnotenie 3.ročníka PMOF v Martine


leto 2001 - relax na chate v Šahách


8.6.2004 - hodnotenie kolekcie PMOF


28.12.2004 - škola biliardu


16.4.2005 - výlet do Šiah

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch