XIV. „jubilejná“ klubová výstava FK Hexagon

Štefan Pirohár, predseda fotoklubu počas vernisáže povedal:

 

Na prvý pohľad sa zdá, že jubilejná výstava bude až tá nasledujúca, ale nie je to celkom tak. O začiatkoch organizovanej fotografickej činnosti v Nových Zámkoch tak ako ju vnímame v súčasnosti, môžeme hovoriť ešte počnúc rokom 1960, kedy PhDr. Ján Gyén združil okolo seba niekoľko nadšencov, ktorí sa začali cieľavedome venovať fotografii. Zo začiatku pracovali najmä na technike a skladbe obrazu. Treba pripomenúť, že v tom čase digitálna fotografia neexistovala a o farebnej sa v amatérskych kruhoch ešte nedalo hovoriť. Dominantná bola čiernobiela fotografia spracovávaná technikou negatív - pozitív.

 

Prelomovými boli roky 1968 - 69, kedy sa fotoklub výrazne presadil nielen na okresných, ale aj na krajských a celoštátnych kolách AMFO, a potom aj na iných výstavách s celoštátnym dosahom. Tak preto si myslíme, že 40. výročie tohoto prieniku je dostatočne dôležité jubileum, aby sme mu venovali túto, v poradí už XIV. klubovú výstavu. Výstava je komponovaná do dvoch samostatných celkov. V tom prvom vám umožňujeme nahliadnuť do archívu klubu, z ktorého sme vybrali 22 autorov, ktorí mali výrazný podiel na dávnejších úspechoch fotoklubu. Spomedzi nich treba spomenúť najmä PhDr. Jána Gyéna, Štefana Proháczku, Zoltána Weigla †, Ing. Mariána Zachara, Martinu Proháczkovú, či JUDr. Štefana Žáčika † .

V druhej časti sa Vám predstavuje zo súčastných členov fotoklubu 12 autorov. Z tej staršej, skúsenejšej generácie sú to Štefan Pirohár MZSF, Gabriel Polák, Marián Manduch a Jozef Ivan, zo strednej generácie Peter Harna, Diana Oršulíková a najmä Luboš Klučka. Z tej nastupujúcej sú to Peter Lakata, Richard Komlósi, Martin Uhrin, Milan Hanko a Jaroslav Tóth. Aj keď tvoria na rôznych úrovniach a rôznou technikou, všetci majú jedno spoločné - fotografia ich teší a obohacuje a prostredníctvom tejto výstavy chceli tento pocit ponúknuť aj vám.

 

Zoznam vystavujúcich súčasných autorov a vystavených fotografií XIV. Klubovej výstavy:

 

Milan Hanko:    Križovatka      Zmrznutý vodopád      Tatranská savana

 

Peter Harna:    Jazda    Svetlo v strome     Komunikácia

 

Jozef Ivan: Zuzka    Pohľad     Dotyk jesene (Pavinič pätolistý)

 

Ľuboš Klučka:   Súmrak nad Aticou    Eifellovka II.    "Damoklov" balvan

 

Richard Komlósi: Ranný opar    Zlaté ráno      Banská Štiavnica II.

 

Peter Lakata: Architektúra I.    Architektúra II.      Architektúra III.

 

Marian Manduch:   Zima pri Gordianovi       Začína jeseň      Lúče lásky

 

Diana Oršulíková: Večerný Londýn      Let      Čestná stráž

 

Štefan Pirohár,MZSF:    Dobre vyviazaná loď ...    Benátsky smetiar   Záliv na Antipaxose

 

Gabriel Polák:     Esmal       Motofest        Vlčí mak

 

Jaroslav Tóth:   Pozdrav      Krajina       V tráve

 

Martin Uhrin:    Fontána l.      Fontána III.       Pod oknom

 

  

Vystavujúci bývalí členovia fotoklubu

 

Juraj Beťár, Ondrej Berta, Jozef Búra, Otília Czabányiová, Ing. Jozef Druga AZSF MZSF, Karol Fazekas †, PhDr. Ján Gyén, Jaroslav Hatala, Ján Macák, Ján Matunák, Dezider Németh, Estera Palacková, Martina Proháczková, Štefan Proháczka, Ing. Juraj Slávik, Peter Schulcz ml. †, Peter Schulcz st. †, Ivan Šimon, Tomáš Thor, Ing. Peter Valach, Zoltán Weigl †, Ing. Marián Zachar, JUDr. Štefan Žáčik †.

 

Akcia začala hudbou z filmu "Podraz"

 

Uvodné slovo povedali pani Marta Šimo-Svrčeková, riaditeľka ROS a Štefan Pirohár, predseda fotoklubu.

 

Hostia, medzi nimi niekoľko "veteránov" klubu.

 

Niektorí súčasní členovia.

 

... a prišli aj "nefotografujúci" priaznivci fotografického umenia.

 

 

Dvaja z vystavujúcich autorov - Jozef Ivan (úplne vľavo) a Diana Oršulíková (úplne vpravo).

 

 Návštevníci.

 

Laco Kristek, člen klubu, spomína v "retro" časti výstavy.

 

S akciou boli spokojní aj pani Marta Šimo-Svrčeková, Marian Manduch, dlhoročný člen klubu a riaditeľka novozámockej Galérie umenia pani Magdaléna Klobučníková (vpravo).

 

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch