Autorská výstava Štefana Pirohára - 40 rokov s fotografiou

Výstava bola zostavená zo súboru 92 fotografií na 29 paneloch, doplnená ďalšími tromi informačnými panelmi o autorovi. Aká vlastne bola Štefanova fotografická „kariéra“?

 

V roku 1965 vstupuje do fotoklubu pri mestskom osvetovom stredisku, ktorý sa v roku 1981 mení na fotoklub HEXAGON.

V roku 1968 už má prijaté prvé fotografie na okresnú, potom na XIII. krajskú fotografickú súťaž, a tiež na 1. súťaž o medailu J. M. Petzvala v Piešťanoch. V nasledujúcom roku mal fotografie na XIV. krajskej súťaži a v 2. súťaži o medailu J. M. Petzvala v Bratislave. Jeho fotografia sa dostala až do celoslovenského kola súťaže AMFO v Martine a na STUDENTFOTO 69 v Bratislave získal za kolekciu fotografií Zvláštnu cenu poroty. Vzhľadom na vtedajšie politické pomery (po vpáde Sovietskej armády) bola z katalógu tejto súťaže vynechaná cenzúrou jedna jeho fotografia a miesto nej bola vytlačená iba prázdna strana. Napriek tomu, týmito úspechmi sa naštartoval celý rad jeho ďalších ocenení v nasledujúcich rokoch.

 

Pre námety chodil do miest, na vidiek, na cintoríny, do sveta a fotografoval aj v ateliéri. Viaceré reportážne fotografie z cesty do Londýna v roku 1972 boli vystavené až po roku 1989. Známy slovenský fotograf a teoretik fotografie Ladislav Noel vo svojej knihe „Dva póly fotografie“ v roku 1976 použil aj snímok Š. Pirohára „Želáte si pane?...“.

Nasledovali aj úspechy v zahraničí: v r. 1982 Medzinárodná výstava umeleckej fotografie v Rige (Lotyšsko), v ďalšom roku FOTO EXPO 83 v Poznani (Poľsko), neskôr boli jeho fotografie vystavené v Rakúsku, Taliansku, Španielsku (San Sebastian – diplom XI. Sport photo), Maďarsku a inde.

 

Ceny získaval na všetkých dôležitých domácich súťažiach ako AMFO a DIAFOTO, Doprava, Fotofórum ako aj na rôznych ďalších československých súťažiach.

V roku 1994 mu bol udelený titul MZSF – Majster zväzu slovenských fotografov.

 

V kruhoch organizovanej amatérskej fotografie nie je neznámy. Vo Zväze slovenských fotografov pôsobil ako zakladajúci člen už od roku 1969.

Od roku 1996 je členom poradného zboru NOC (Národného osvetového centra) pre fotografiu.

Od r. 2004 je zakladajúcim členom Slovenského komitétu FIAP, v súčasnosti Národného centra umeleckej fotografie FIAP, a člen jeho výboru.

 

V meste Nové Zámky je jeho meno spojené s fotoklubom HEXAGON, v ktorom aktívne organizuje činnosť a ktorého je dlhoročným predsedom. Odovzdáva tak časť svojich skúseností novým prichádzajúcim autorom.

 

V archíve fotoklubu sú stovky fotografií Štefana Pirohára, ktoré by si svojou kvalitou zaslúžili byť vystavené. Napokon sa podarilo vybrať z nich len tých približne 90, ktoré reprezentujú rôzne etapy jeho tvorby. Všetky fotografie boli vyrobené klasickou technikou.

Bola by škoda premrhať potenciál tohto mimoriadneho súboru fotografií. V budúcnosti si táto výstava rozhodne zaslúži niekoľko ďalších repríz aby šírila dobré meno nielen autora ale aj novozámockej fotografie.

 

Výstavu uviedol Jozef Ivan

 

Hudobné predstavenie malo vysokú úroveň

 

Blahoželanie od primátora mesta Nové Zámky Gejzu Pischingera

 

Nasmerovanie občerstvenia

 

Manželka Gabika (vľavo) s PaedDr. Máriou Malperovou

 

Uspávanka pre najmladšiu účastníčku

 

No toto...

 

Zápis do "ujovho" pamätníčka...

 

 Niekoľko záberov vystavených panelov (aj s odleskami svetiel...):

 

Želáte si pane?...   (Londýn, 1972)

 

Z "jazzového" obdobia tvorby

 

Venovanie od Karen Edwards, my ho pozmeníme: "Keep shooting, Steve!"

 

A ešte ukážka z cestovateľského obdobia - Grécke impresie.

 

Ďalšie ocenenia:

 

1982     Ocenenie za rozvoj amatérskej fotografie v okrese N. Zámky, odbor kultúry ONV Nové Zámky

 

1985     ocenenie Krajského osvetového strediska Bratislava a Osvetového ústavu Bratislava za súčasnú tvorivú činnosť

 

1998     Ďakovný list Požitavského kultúrneho centra, za dlhoročnú aktívnu kultúrno - osvetovú prácu v oblasti ZUČ

 

2000     Ďakovný list Krajského úradu v Nitre, za vynikajúce výsledky v domácich a zahraničných foto súťažiach

 

2003     Cena primátora mesta Nové Zámky za propagáciu amatérskej fotografie na Slovensku a v bývalom Československu

 

            Pamätný list Komisie športu, kultúry a práce s mládežou pri Mestskom zastupiteľstve a Kultúrneho strediska v Nových Zámkoch, za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti ZUČ

 

2006     Pamätná medaila pri príležitosti vydania publikácie Nové Zámky Album udelená primátorom mesta N. Zámky Ing. Gejzom Pischingerom. 

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch