Pozvánka na vernisáž výstavy a vyhodnotenie XV. ročníka PMOF

 

Do tohtoročného Petzvalovho mapového okruhu sa  so svojimi 15-imi fotografiami zapojili nasledovné fotokluby (poradie podľa kolovania máp):

 

  1 HEXAGON Nové Zámky

  2 HELIOS DMS Komárno

  3 DK A. SLÁDKOVIČA Detva

  4 AMFO Zvolen

  5 BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB

  6 K-91 Košice

  7 BARDAF Bardejov

  8 FK LIPT. MUZ. Ružomberok

  9 K. PLICKU Martin

10 GAMA Žilina

11 OBZOR Žilina

12 FÉNIX Považská Bystrica

13 ROKOŠ Bánovce n.Bebravou

14 NOEL 2000 Partizánske

15 FK KOS Nitra

 

Výstava bude zostavená zo súťažných fotografií, ktoré získali najviac bodov. Bude veľmi pestrá, pretože budú na nej zastúpené všetky žánre.

 

Presný program ďalších akcií spojených s vyhodnotením a inštrukcie pre fotokluby rozošleme v priebehu budúceho týždňa. 

 

Pre neznalých, len znova zopakujeme, čo je PMOF. Petzvalov mapový okruh fotoklubov vznikol po rozpade ČSFR ako slovenské pokračovanie “federálneho” československého okruhu Nekázanka (podľa Fotoklubu ČKD Praha, na ulici Nekázanka v Prahe). V roku 1995 bol zorganizovaný prvý ročník PMOF (Zvolen) ešte s 10-mi členmi, ale už v druhom ročníku v roku 1996 súťažil plný počet 15 fotoklubov. Vyhodnotenie súťaže bolo vtedy v Nových Zámkoch (viac na www.pmof.sk). Na túto tradíciu jedného zo zakladajúcich fotoklubov sme chceli nadviazať, keď sme sa uchádzali o organizovanie XV. ročníka Petzvalovho mapového okruhu. Chceli sme na rok prebrať zodpovednosť nielen za slávnostné vyhodnotenie súžaže, ale chceli sme ju aj celú organizovať aby sme možno aj narušili zabehnutý stereotyp.

 

Naším úmyslom rozhodne nebolo poukazovať na nejaké nedostatky minulých ročníkov. Naopak, mali sme možnosť zažiť prípravy súťaže a musíme uznať fotoklubu Zvolen, doterajšiemu organizátorovi, že to nie je ľahká práca a patrí im za to vďaka.

 

Aký nový “vánok” sme sa snažili vniesť my do súťaže? Tu je stručné zhrnutie noviniek:

-      Dali sme vyrobiť tvrdé obaly jednotného vzhľadu s logom Petzvalovho mapového okruhu pre každý fotoklub,

-      Zaviedli sme nový prehľadnejší jednostranový hodnotiaci lístok,

-      Do balíka sme pre každý fotoklub vložili inštrukcie, tiež základnú sadu obálok so spätnou adresou a hodnotiacimi lístkami aby bolo jednoduchšie ich k nám zasielať,

-      Každú fotografiu sme na zadnej strane označili logom XV. ročníka PMOF,

-      Ujednotili sme zoznamy fotografií, ktoré sú súčasťou obalov s fotografiami,

-      Súčasťou obalov bol aj harmonogram zasielania máp aj s prehľadnou mapkou,

-      Výsledky sme spracovávali automaticky tabuľkou vytvorenou v bežnom dostupnom programe MS Excel,

Snažili sme sa dopátrať, kde uviazli mapy, prečo neboli včas odoslané.

 

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch