FOTOKLUB
Občianske združenie, člen ILFIAP

XIV. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie SLOVENSKO MOJE

19.08.2020
Návštevy: 510
 
Fotoklub Hexagon Nové Zámky,  s podporou Mesta Nové Zámky,  v spolupráci so SFF, člen FIAP a ZSF, 
vyhlasuje
 

 XIV.  bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie

SLOVENSKO MOJE.

uzávierka predĺžená do 1.10.2020!

Patronát nad súťažou prevzal PhDr. Mgr. art.  Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

 

Súťažné podmienky:

Očakávame fotografie  zobrazujúce kreatívny vzťah autora k slovenskej krajine, architektúre, či životu na Slovensku.

Neposielajte fotografie, ktoré už boli v predchádzajúcich ročníkoch tejto súťaže.

1. Počet fotografií max. 4 v každej kategórii, v prípade seriálov sa musia jednotlivé fotografie do tohto počtu zmestiť. K fotografiám treba priložiť vyplnený zoznam.

2. Kategórie:    A./  čiernobiela fotografia,

                      B./  farebná fotografia,

Formát fotografií je 30x40/45 cm a odvodeniny. Fotografie, resp. pasparty nesmú presiahnuť rozmer 30x45 cm, a môžu mať hrúbku max. 2 mm.

3. Na zadnej strane fotografií musí byť uvedené:
 
                     - názov fotografie
                     - meno, priezvisko a adresa autora
                     - kategória
                     - (okrem týchto údajov žiadame uviesť miesto zobrazené na fotografii)
 

4. K výstave bude vydaný katalóg, ktorý dostane každý autor, preto prosíme aj o zaslanie fotografií v elektronickej podobe vo formáte jpg, min. 2 400 pix na dlhšej strane. Max. veľkosť jednej fotografie nemá presiahnuť 3 MB. Názov súboru by mal obsahovať meno autora a názov fotografie.  Digitálne súbory zasielajte na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

5. Fotografie treba odoslať v pevnom obale (kolektívne zásielky sú vítané), na adresu :

                      Fotoklub Hexagon
                      Komárňanská ulica 10
                      940 64 Nové Zámky
 
6. Vstupný poplatok je 5,- € za kategóriu a autora (10 € za dve kategórie a autora), zásielky budú usporiadateľom vrátené na adresu odosielateľa. Poplatok môže byť priložený k zásielke alebo poslaný na účet č.: SK56 5200 0000 0000 0883 0607. V správe pre príjmateľa je treba uviesť meno odosielateľa (ak je platba viacnásobná, tak mená všetkých autorov).
 
7. Kalendár súťaže:
                             Uzávierka:                     01.10.2020
                             Porota do:                     03.10.2020
                             Výstava:                        17.10. -  12.11.2020
                             Vrátenie fotografií:         30.12.2020
 

8. Fotografie vyhodnotí odborná porota menovaná usporiadateľom v zložení :

                            - PhDr. Marián Pauer ESFIAP, predseda poroty, Bratislava,
                            - Jozef Keppert MZSF, AZSF, Galanta,
                                     - Mgr. art. Boris Kopaj, Nové Zámky,
                                     - Jozef Ivan, tajomník poroty, fk Hexagon,
 
9. Ocenenia:
 
                            1. V každej kategórii tri medaile, diplomy a čestné uznania
                            2. Cena Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP
                            3. Cena Zväzu slovenských fotografov. 
                            4. Cena primátora    
 
    Porota môže vyššie uvedené ocenenia pozmeniť.  Rozhodnutie poroty je konečné.
 
10. Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Kultúrneho domu Nové Zámky.
 
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na bezplatné uverejnenie fotografií v rámci propagácie výstavy.
 
12. V prípade repríz výstavy organizátori vrátia vystavujúcim autorom fotografie až po ukončení poslednej reprízy.
 

 

V Nových Zámkoch, 19.08.2020

                                                                                            Štefan Pirohár, MZSF
                                                                                                riaditeľ súťaže
 
Na stiahnutie: